top of page
brown cardboard boxes on white metal rack_edited_edited_edited.jpg

LOGISTICS

INNOVATION

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์

Who we are

WHO WE ARE

ศูนย์ LOGIN หรือศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ GMI วิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะมาปฏิรูปโลจิสติกส์แบบดั้งเดิม  ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่การเป็นระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ ศูนย์ LOGIN เป็นศูนย์วิจัยนวัตกรรมโลจิสติกส์ ที่อาศัยความเชี่ยวชาญสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ของกลุ่มบุคลากรด้านโลจิสติกส์ (Logistics) 

Dr_edited.png
Services

OUR SERVICES

7Z3A8380_edited_edited_edited.jpg

Design for solution

ออกแบบโซลูชันสำหรับคลังสินค้าอัจฉริยะทั้งระบบ แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยนำหลักการโลจิสติกส์มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กร

7Z3A0449_edited_edited.jpg

Implementation for solution

ลงมือทำจริงด้วยการคิดอย่างมีระบบ ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมนำเสนอผลงานที่มีมูลค่า ใช้งานได้จริง

7Z3A8950_edited_edited.jpg

Re-skill
Up-skill
New-skill

เพิ่มพูลทักษะและความรู้ให้กับบุคคลากรขององค์กร ผ่านการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาควิชาการและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

7Z3A0432_edited_edited.jpg

Consultation

บริการให้คำปรึกษาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างฉลาดและเหมาะสม

7Z3A9452_edited_edited.jpg

Research & Development

พวกเราไม่เคยหยุดวิจัยและพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และส่งเสริมภาคธุรกิจของไทย

Testimonials
Testimonials
T2.jpg
Picture1.jpg
การได้เรียนในโครงการบันฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ทำให้รู้ว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่สนับสนุนการรับส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่งเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ IoT นี่คือสิ่งที่สำคัญ เพราะหากสามารถนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติก็จะดูข้อมูลได้เรียลไทม์ ไม่ต้องใช้แรงงานคนคีย์ข้อมูล ซึ่งใช้คนจำนวนมากและใช้เวลานาน

คุณสุรินทร์ ทวีอักษรพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัทอาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด (ATACO) ผู้ผลิตก๊อกน้ำซันวา (SANWA)

HIGHLIGHTS

Highlight

Smart Warehouse

โซลูชันสำหรับคลังสินค้าอัจฉริยะ

New Growth Engine Program

บัณฑิตพันธุ์ใหม่

AdobeStock_302559494_edited.jpg

โซลูชันสำหรับโรงพยาบาลอัจฉริยะ

Smart Hospital

logo2.png

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

Center of Technology Transfer (COTT)

patrick-perkins-ETRPjvb0KM0-unsplash_edited.png

Co-creation

ร่วมคิดร่วมสร้าง ด้านโลจิสติกส์

Computer with Graph_edited.jpg

Digital Transformation

การเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

พื้นหลังเชิงเส้นนามธรรม

เรียนกับเรา

(คอร์สแนะนำ!!)

marc-olivier-jodoin-NqOInJ-ttqM-unsplash.png

Digital Logistics

ดิจิทัลโลจิสติกส์

priscilla-du-preez-nNMBa7Y1Ymk-unsplash_edited.png

Logistics Management

การจัดการโลจิสติกส์

Picture5_edited.jpg
messageImage_1639987909191_edited.jpg
Clients

NEWS

News
Contact

Let’s Work Together

บัณฑิตวิทยาลัยกาาจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

​อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ10140

​Tel : 089-494 0904
Email : log-in@mail.kmutt.ac.th

( ผ่านช่องทาง Inbox!! )

bottom of page