top of page

SMART HOSPITAL

โครงการเกี่ยวกับ Smart Hospital

hospital-5_edited.jpg

การพัฒนาโซลูชันคลังเวชภัณฑ์

17_edited.jpg

โครงการห้องจ่ายยาอัจฉริยะ

ดิจิทัลโลจิสติกส์

23_edited_edited.jpg

โครงการแบบจำลองและแบบพิมพ์เขียว

สำหรับการจัดยาเภสัชกรรมอัตโนมัติ

hospital-4_edited_edited.jpg

โครงการวิจัยความต้องการเวชภัณฑ์

ดิจิทัลโลจิสติกส์

bottom of page